Kontor

Vi hjælper med at afdække konkrete kundebehov,
rådgiver om den optimale løsning
i forhold til bl.a. størrelse og kapacitet samt
fremlægger en foreløbig projektering og et
uforpligtende tilbud.

Vi sikrer os, at kunden
får det fulde overblik over projektet, før vi
påbegynder arbejdet. Sådan lægger man
grund til et optimalt samarbejde fra begyndelsen.

Aftalen bliver indgået, og vi gennemfører
en detaljeret projektering af opgaven. Kunden
har selvfølgelig det sidste ord, når det
kommer til særlige tilpasnings- eller installationskrav.
Når projekttegningen er færdiggjort,
indkøber vi de fornødne materialer på
så konkurrencedygtige vilkår som muligt.
Dermed udnyttes de allokerede ressourcer
optimalt, og der opnås størst mulig værdi
for hver investeret krone.

Promecon 007